ELT

Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide.

Oxford Türkiye Sözlük (Ingilizce-Türkçe)

English level: Intermediate

Key features

  • This is a bilingual dictionary designed specifically for Turkish learners of English, with 30,000 references.
  • The headwords have been selected because corpus evidence shows they are the most frequently used or because they are particularly useful for students at this level.
  • There are Turkish translations for all words, idioms and phrasal verbs as well as translations of examples wherever appropriate.
  • Notes in Turkish give help on the points of English grammar, usage and vocabulary that Turkish students find difficult.

Sample Pages

Contents

Sözlükte yer alan

kisaltma ve semboller
Önsöz
Sözlügü kullanma kilavuzu
Sözlük A-Z

Çalisma sayfalari

Sözlük testi
Bir arada kullanilan sözcükler
Yazdiklarinizi kontrol etme
Saglik ve formunu koruma
Ailemiz
Giysiler
Konutlar

Bilgisayar
Saatler
Telefon etme
Ingiliz egitim sistemi
Amerikan egitim sistemi
Ingiliz yönetim biçimi
Amerikan yönetim biçimi
Çevremiz
Yeni ögrenilen sözcüklerin

kaydedilmesi

Sözcük olusumu
Önek ve sonekler listesi
Noktalama isaretleri
Mektup yazma

Yer bildiren edatlar
Hareket bildiren edatlar
Takim fiiller
A/an ve the'nin kullanilisi
Kip bildiren yardimci fiiller
Amerikan Ingilizcesi

Ekler

1. Düzensiz fiiller
2. Sayilarla ilgili deyimler
3. Cografi isimler ve haritalar
4. Sik rastlanan önadlar

Telaffuz ve fonetik yazim

ISBN index

Oxford Türkiye (Ingilizce-Türkçe)

Dictionary 978-0-19-431448-0